ניכוי פחת מואץ בגין בנייני בתי חרושת

1.רקע עובדתי


1.1. הנישומה מחזיקה בנדל"ן מניב המושכר לחברות שונות הפועלות בענפי התעשייה, התעשייה הקלה וההייטק.


1.2. עד לאחרונה ניכתה הנישומה הוצאות פחת בגין הנדל"ן שבבעלותה בהתאם לשיעורים הרגילים הקבועים בתקנות הפחת              המתאימות.

 


2.השאלה המשפטית


האם הנישומה זכאית לכפל שיעורי פחת בגין הנכסים המושכרים לחברות הפועלות בענפי התעשייה, התעשייה הקלה וההייטק.

 


3.מסקנות


3.1. חוות הדעת סקרה את החוק, הפסיקה והספרות באשר לשיעורי הפחת השונים הקבועים בדין.


3.2. כמו כן, עמדנו בחוות הדעת על כללי הפרשנות של דברי החקיקה ועל פרשנותם של מספר מונחים רלוונטיים הקבועים                  בתקנות הפחת.


3.3. חוות הדעת הגיעה למסקנה לפיה הנישומה זכאית לכפל שיעורי הפחת הקבוע בתקנות הפחת.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* פרסום תמצית חוות-הדעת, נעשה תוך שמירה על חסיון פרטי הזיהוי של לקוחותינו. מטבע הדברים, התמציות המפורסמות אינן כוללות את כל נסיבות המקרה ועל אף שמדובר במסקנות המבוססות על מיטב שיקול דעתנו המקצועי, יתכן כי עמדת רשויות המס תהיה שונה. אין לעשות שימוש באמור לעיל כתחליף לקבלת חוות-דעת פרטנית ממשרדנו.

 א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet