The Marker

העלאת שכר המינימום היא "מס" על העבודה

14/06/2010
|
אמנון רפאל

יש לשמור על רמת שכר מינימום כזו שלא תפגע בניידות בשוק העבודה. שכר מינימום גבוה מונע רק לכאורה עבודה מעובדים מחו"ל. למעשה, הוא מעודד את יבואם, שכן אלה מגיעים ל"הסדרים" עם מעבידיהם מחוץ למערכת החוקית. מס הכנסה שלילי לעומת זאת, מאפשר הבחנה בין עובדים זרים למקומיים, תוך העדפת האחרונים. לכן כדאי שנמשיך בהרחבת ובהעמקת מס ההכנסה השלילי במקום להעלות את שכר המינימום.
להרחבה

מס לבכירים - להכריז על שכר הבכירים כדיווידנד

25/05/2010
|
אמנון רפאל ושלומי לזר
כאלטרנטיבה לאי התרת שכר המנהלים הבכירים בניכוי, מוצע לראות בתשלומי השכר לבכירים בעלי עניין מעל לרמה שתיקבע בחוק כתשלום דיווידנד, שיחייב תשלום מקביל ליתר בעלי המניות מקרב הציבור בהתאם לאחזקותיהם בחברה. בדרך זו השכר המנופח לא יהפוך לקנס על ציבור המשקיעים, אלא יחייב את בעלי העניין בחברה לשתף גם את בעלי המניות מקרב הציבור בחלוקת הרווחים, מבלי לגרום לכפל מס כלכלי ומבלי לעשות שימוש בפקודת מס הכנסה למטרות שלא לשמן היא נועדה.
להרחבה

יש כבר פיתרון לביטול הפטור ממס שבח

14/04/2010
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

איו צורך להרחיק לכת במטרה לתקן את סעיפי הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה. כל שנדרש מהעוסקים בנושא הוא לאמץ את ההמלצות בנות העשור של ועדת בן-בסט.
להרחבה

חוק האנג'לים: מלאכים או מהמרים

22/03/2010
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

בחינה ביקורתית של הצעת החוק להתרה בניכוי של השקעות בחברות הזנק.
להרחבה

הפסד בעל ערך

11/03/2010
|
אמנון רפאל ושלומי לזר

בפרשת מודול בטון אישר בית המשפט העליון את פסק דינו של בית המשפט המחוזי וקבע כי אין לקזז הפסד עסקי מועבר כנגד הכנסה הפטורה ממס במסלול ההטבות החלופי שבחוק עידוד השקעות הון
להרחבה
מציג תוצאות 1 - 5 מתוך 22
<<לדף הקודם1 2 3 4 5לדף הבא>>
 • The Marker
  • לשכת רואי חשבון
   • הוצאת רונן
    • כנסים מקצועיים
     • ניוזלטר
      א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
      Tivonet