כרך א'

כרך א'

עקרונות היסוד של דיני מס ההכנסה: מהותה של הכנסה; בסיס המס; הכנסות פטורות; ההוצאות המותרות בניכוי; ההוצאות האסורות בניכוי; קיזוז הפסדים וחשבונאות מס. המהדורה הרביעית של כרך א' יצאה לאור בדצמבר 2009.

לרכישת הספר
כרך ב'

כרך ב'

מיסוי היחיד; מיסוי החברה ובעלי מניותיה; מיסוי שותפויות; אגודות שיתופיות; וגופים מיוחדים אחרים. המהדורה השניה של כרך ב' יצאה לאור בדצמבר 2014.
לרכישת הספר
כרך ג'

כרך ג'

מיסוי רווחי הון ומיסוי בתנאי אינפלציה. כרך ג' יצא לאור בנובמבר 1990, בכתיבתו השתתף ירון מהולל.
לרכישת הספר
כרך ד'

כרך ד'

מיסוי בינלאומי. כרך זה דן בין היתר ביריעת המס הישראלית; ההקלות ממסי כפל הקבועות בדין הפנימי; אמנות למניעת מסי כפל; ועוד. כרך ד' יצא לאור בינואר 1996, בכתיבתו השתתף ירון מהולל.
לרכישת הספר
כרך ה'

כרך ה'

תמריצי מס וגבולות תכנון החבות במס. בין היתר עוסק כרך ה' בחוק לעידוד השקעות הון; חוק עידוד התעשיה; תמריצי המס למחקר ופיתוח; תמריצי המס לחיפושי נפט; ובגבולות שמציב החוק בפני מתכנן החבות במס. כרך ה' יצא לאור בינואר 2002.
לרכישת הספר
כרך ו'

כרך ו'

פרשנות דיני המס וענייני פרוצדורה: ניהול ספרי חשבונות; חובת הדיווח; הליכי שומה השגה וערעור; ניכוי במקור; מקדמות; הליכי גבייה ועוד. כרך ו' יצא לאור בינואר 2005.
לרכישת הספר
א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet